• Chcete-li stáhnout náš bezplatný katalog, uveďte následující.

 

Informace uvedené na této webové stránce mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. V informacích obsažených na této webové stránce jsou pravidelně prováděny změny. Aktualizované informace / změny lze provést kdykoli. Konkrétní dotazy týkající se informací obsažených na této webové stránce lze potvrdit pomocí Maxi-Lift na adrese (800) 527-0657, (972) 735-8855 nebo faxem na (972) 735-8896.

Výrobce doporučuje skladovat výrobek mimo dosah slunce, protože jeho UV záření a další obecné povětrnostní podmínky zkracují životnost výrobku. Vystavení vnějším vlivům počasí ruší veškeré záruky.

*Všechny technické a technické údaje poskytnuté zaměstnanci společnosti Maxi-Lift nebo Maxi-Lift jsou pouze pro obecnou referenci a nezaručují dokonalé vyprázdnění nebo požadovanou průchodnost (bušly za hodinu, tuny za hodinu atd.) pro všechny korečkové výtahy včetně veškerého sortimentu zobrazených rychlostí v rozsahu rychlostí. Rovněž nezaručujeme žádný dopad na materiální škody při přepravě materiálu korečkovým elevátorem.

Tolerance: Tepelně tvarované výrobky z plastu se budou mírně lišit velikostí, kapacitou a hmotností. Podrobnosti vám poskytne Maxi-Lift.