• Podaj następujące informacje, aby pobrać nasz bezpłatny katalog.

Informacje podane na tej stronie mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Okresowo wprowadzane są zmiany w informacjach zawartych na tej stronie. Zaktualizowane informacje / zmiany można wprowadzić w dowolnym momencie. Konkretne pytania dotyczące informacji zawartych na tej stronie internetowej można potwierdzić w firmie Maxi-Lift pod adresem (800) 527-0657, (972) 735-8855 lub faksem do (972) 735-8896.

Producent zaleca przechowywanie produktu z dala od ekspozycji na słońce, ponieważ promienie UV i inne ogólne warunki pogodowe skracają żywotność produktu. Narażenie na zewnętrzne czynniki pogodowe unieważnia wszelkie gwarancje.

*Wszystkie dane inżynieryjne i techniczne dostarczone przez pracowników Maxi-Lift lub Maxi-Lift służą wyłącznie do celów ogólnych i nie gwarantują doskonałego rozładunku ani wymaganej przepustowości (buszle na godzinę, tony na godzinę itp.) dla wszystkich podnośników kubełkowych, w tym wszystkich typów prędkości pokazanych w zakresie prędkości. Nie gwarantujemy również żadnego wpływu na szkody materialne podczas przemieszczania materiału przez podnośnik kubełkowy.

Tolerancje: Produkty formowane termicznie z tworzywa sztucznego będą się nieznacznie różnić rozmiarem, pojemnością i wagą. Skonsultuj się z Maxi-Lift, aby uzyskać szczegółowe informacje.